jak-dobrac-opony

Porady 26.05.2004 Jak dobrać opony?

Co mówią przepisy na temat doboru opon? Przeczytaj artykuł i dowiedz się więcej.

Na podstawie art. 66 ust. 5 ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 z późn. zm.) Minister Infrastruktury wydał w dniu 31 grudnia 2002 r. rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262).

Zgodnie z treścią § 11 rozporządzenia:

5. Pojazd powinien być wyposażony w ogumienie pneumatyczne, o nośności dostosowanej do nacisku koła, oraz dostosowane do maksymalnej prędkości pojazdu; ciśnienie w ogumieniu powinno być zgodne z zaleceniami wytwórni dla danej opony i obciążenia pojazdu.

6. Dopuszcza się w celu krótkotrwałego użycia wyposażenie pojazdu w koło zapasowe, o parametrach odmiennych niż parametry stosowanego normalnie koła jezdnego, o ile koło takie wchodzi w skład fabrycznego wyposażenia pojazdu - na warunkach określonych przez wytwórnię pojazdu.

łysa zużyta opona
Rzeźba bieżnika nie może być płytsza niż 1,6 mm.

7. Pojazd nie może być wyposażony, z zastrzeżeniem ust. 5:

1) w opony różnej konstrukcji, w tym o różnej rzeźbie bieżnika, na kołach jednej osi, z zastrzeżeniem pkt 3;
2) w przypadku pojazdu samochodowego o dwóch osiach z kołami pojedynczymi:
a) w opony diagonalne lub diagonalne z opasaniem na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony radialne,
b) w opony diagonalne na kołach tylnej osi, jeżeli na kołach przedniej osi znajdują się opony diagonalne z opasaniem;
3) w opony różnej konstrukcji na osiach składowych;
4) w opony, których wskaźniki pokazują graniczne zużycie bieżnika, a w odniesieniu do opon niezaopatrzonych w takie wskaźniki - o głębokości rzeźby bieżnika mniejszej niż 1,6 mm [...];
5) w opony o widocznych pęknięciach odsłaniających lub naruszających ich osnowę;
6) w opony z umieszczonymi trwale, wystającymi na zewnątrz elementami przeciwślizgowymi.

Podczas gdy Prawo o ruchu drogowym zabrania montowania opon o różnej konstrukcji na tej samej osi prawo Wspólnoty Europejskiej dodatkowo stanowi, że opony powinny być równocześnie:

  • tej samej marki, - tego samego rozmiaru, a szczególnie tego samego przekroju poprzecznego,
  • tej samej kategorii użytkowej (np.: drogowe, śniegowe, terenowe),
  • o tej samej strukturze: radialne lub diagonalne,
  • o tym samym kodzie szybkości,
  • o tym samym wskaźniku obciążeń.