Polityka prywatności w opony.pl

Definicje

Definicje wszelkich terminów występujących w treści niniejszej Polityki z wielkiej litery są tożsame z definicjami określonymi w Regulaminie sklepu „Opony.pl”.

Informacje wstępne

Właścicielem domeny „opony.pl” jest spółka Opony.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Dobrzyńska 16, 85-189 Bydgoszcz, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000349357. Kapitał zakładowy: 1 225 000,00 zł, NIP: 9671322801, Regon: 340712119, nr tel. 52 341 88 20, adres e-mail: info@opony.pl. Spółka Opony.pl Sp. z o.o. na podstawie odrębnej umowy udostępniła domenę „opony.pl” Sprzedawcy do korzystania celem prowadzenia Sklepu - w szczególności poprzez realizację Zamówień, wysyłkę Towarów, fakturowanie, prowadzenie reklamacji oraz obsługi Kupujących.

W związku z powyższym, administratorem danych osobowych Klientów Sklepu „opony.pl” jest Sprzedawca, tj. spółka Oponeo.pl S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (85-145) przy ul. Podleśnej 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr: 275601, NIP: 9532457650, REGON: 093149847, mająca kapitał zakładowy 13 936 000 złotych (wpłacony w całości), Tel: 52 341-88-00, email: info@oponeo.pl.

Administrator danych, szanuje prawo Klientów do prywatności. Dba, ze szczególna troską, o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne zapobiegając ingerencji w prywatność Klientów osób trzecich. W celu zapewnienia pełnej transparentności procesów przetwarzania danych osobowych zapisy niniejszej Polityki określają jakie dane Klientów są gromadzone, do czego są wykorzystywane i komu mogą być udostępniane.

Podstawowym aktem prawnym, zgodnie z którym Administrator przetwarza dane osobowe Klientów jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej „RODO”.

Dane osobowe

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkowników celem:

  • wykonania czynności co do których Użytkownik wyraził dobrowolną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zgoda może być w każdym czasie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Zgoda stanowi w szczególności podstawę przetwarzania danych przez Administratora za pośrednictwem Sklepu.
  • wykonania zawartych umów lub podjęcia działań celem zawarcia umowy na żądanie Klientów (w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Ma to miejsce zwłaszcza w przypadku dokonania zakupu lub skorzystania z innych usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu Opony.pl. Wówczas dane Klientów będą przetwarzane do czasu realizacji zamówienia lub usługi oraz do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
  • wykonania ciążących na Sprzedawcy obowiązków prawnych, w szczególności w zakresie prowadzenia właściwej dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dotyczy to zwłaszcza osób z którymi Administrator dokonał czynności skutkujących powstaniem obowiązku podatkowego czyli Kupujących.
  • promowania towarów lub usług własnych, prowadzenia korespondencji a także tworzenia zestawień, analiz i statystyk oraz dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania w takim wypadku jest prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, wglądu i poprawiania podanych przez siebie danych. Można tego dokonać poprzez kontakt z Administratorem.

Organem nadzoru, do którego Użytkownik ma prawo wnieść skargę jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w czasie wystawiania komentarzy do produktów, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Komentarze Klientów

Komentarze umieszczane przez Klientów pod produktami oraz będące oceną sklepu (również wysłane na adres e-mail sklepu) stają się własnością firmy Oponeo.pl S.A. i mogą zostać użyte przez Administratora w takiej formie lub skróconej do promocji sklepu lub produktów w nim się znajdujących.

Komentarze nie będą zawierały danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, chyba że Klient wyraził na to zgodę lub wpisał te dane samodzielnie. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe umieszczone przez Klientów w komentarzach. Zobowiązujemy się również nie zmieniać treści komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu niż było to intencją autora.

Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników firmy Administratora.

Bezpieczeństwo danych

Sklep internetowy www.opony.pl zbudowany jest w oparciu o najnowsze technologie na wzór rozwiązań sprawdzonych na całym świecie. Techniczne i organizacyjne mechanizmy ochrony danych osobowych dobierane są z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, adekwatnie do zidentyfikowanych zagrożeń.

Jakie dane o Tobie zbieramy?

Klient, zanim będzie mógł dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie pytamy go o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności, np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, datę ważności, numer CVV.

Subskrypcja newslettera wymaga przekazania nam Twojego adresu e-mail, natomiast wystawienie komentarza/wyrażenie opinii o produktach nie rodzi konieczności przekazania danych osobowych. Każdorazowo minimalizujemy zakres gromadzonych danych prosząc jedynie o te dane, które są niezbędne dla realizacji celu przetwarzania.

Dane zbierane automatycznie

Przy każdym wywołaniu strony internetowej nasz system automatycznie gromadzi adresy IP Użytkowników, którzy dokonują otwarcia strony.

W jaki sposób wykorzystujemy Dane Klientów?

Dane osobowe Klientów wykorzystywane są wyłącznie zgodnie z celem przetwarzania, o którym są informowani. Zdarza się, że dane są udostępniane innym podmiotom, ale tylko w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla realizacji celu przetwarzania („odbiorcy danych”).

Odbiorcami danych mogą być: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe, podmioty obsługujące stronę Opony.pl.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu będą wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Klienta pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu realizacji subskrypcji naszego Newslettera.

Na podstawie danych zbieranych automatycznie nie można zidentyfikować danej osoby, ponieważ adres IP jest dostępny tylko w maskowanej formie. Tymczasowe zapisywanie adresu IP przez system jest niezbędne, aby umożliwić udostępnienie strony dla komputera użytkownika. W tym celu adres IP użytkownika musi zostać zapisany na czas trwania sesji. Dane te służą nam do zapewnienia funkcjonalności strony, a także jej optymalizacji oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Analiza danych w celach marketingowych nie ma w związku z tym miejsca.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób kontaktujemy się z Klientem?

Klient, który dokonał transakcji zakupu towaru, może otrzymać od nas e-mail lub wiadomość SMS dotyczące stanu realizacji zamówienia. Możemy również kontaktować się telefonicznie.

Jeżeli Klient zapisze się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyrazi zgodę na jego otrzymywanie, będzie od nas otrzymywać subskrypcję Newslettera zgodnie ze zleceniem na adres e-mail. Klient może w dowolnym momencie wypisać się z Newslettera, używając do tego odpowiedniego linku znajdującego w stopce każdego Newslettera. Nie ponosi przy tym żadnych kosztów ponad te wynikające z umowy zawartej z dostawcą Internetu.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Państwa komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Klienta (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:
- sesyjne – znajdują się na urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
- stałe – pozostają na urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili można je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.

Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Klienta. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostały umieszczone na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zostały zaakceptowane (np. przy realizacji zamówienia). Pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.

Zasady bezpieczeństwa

Jeżeli Użytkownik korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z komputera winien wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować jego zasobów lub informacji. Jednocześnie zalecamy wyłączenie automatycznego zapamiętywania haseł w opcjach przeglądarki internetowej.

Prosimy Państwa o zachowanie ostrożności w udostępnianiu danych, w szczególności swojego hasła, osobom trzecim.

Postanowienia końcowe

Dane osobowe gromadzone zgodnie z celami określonymi w niniejszej Polityce są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu, a także, w związku z zabezpieczeniem interesu Administratora danych, jak i Użytkowników do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronie kontaktowej, e-maila iod@opony.pl, lub listownie na adres Oponeo.pl S.A., ul. Podleśna 17, 85-145 Bydgoszcz.